Gnager

.Alle prisen er inkl. mva.  Prisen gjelder for  fra påbegynte dag.

Vi tilbyr vanlig pelletsstrø til marsvin, høy til smågnagere og kanin, samt frisk frukt/grønnsaker dersom ønskelig. Dyrene kommer i sine egne bur som de skal bo i under oppholdet. Dyrene får daglig tilsyn og vi garanterer at burene til enhver tid holdes rene under oppholdet. 

Hva skal tas med til smådyr på vårt smådyrhotell?

  • Bur
  • du kan Ta med eget kraftfôr og høy for å unngå å skape for mange miljøforandringer for en kortere periode.

 

Kanin dverg        1 stk 40 kr 2 stk 45 kr pr døgn

Kanin stor rase   1 stk 50 kr 2 stk 55 kr pr døgn

marsvin               1 stk 40 kr 2 stk 45 kr  pr døgn

Hamster              1 stk 25 kr 2 stk 30 kr pr døgn

Mus                     1 stk 25 kr 2 stk 30 kr pr døgn

Rotter                  1 stk 30 kr 2 stk 35 kr pr døgn

degus                  1 stk 35 kr 2 stk 40 kr pr døgn

Chinchilla            1 stk 40 kr 2 stk 45 kr pr døgn

ilder                     1 stk 60 kr 2 stk 65 kr pr døgn

 

Egne priser gjelder vis vi skal komme hjem til deg, For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, på våres facbook side eller ring oss på telefon for en hyggelig og uforpliktende samtale.